Sverige

Sverige - stentavla

Träningsverktyg / Analysverktyg i matematik för
förskolan, grundsärskolan 1-3 och grundskolan 1-2

Arbetsmiljön är Sveriges landskap där varje grupp behandlar ett område i matematiken och undergrupper innehåller delområden.

SVERIGE Analys är ett analysprogram i matematik innehållande 360 uppgifter. Dessa är valda delar av exemplen i SVERIGE Träning.