Mallar

Mallarna är först och främst till för att se vilket innehåll som finns för respektive talområde. När eleven arbetar är det ett fåtal som kan ha mycket aktiverat på en gång. Bäst är att ha en mindre del att arbeta. Eleven får större tillfredsställelse av att kunna se slutet. För elever med stort behov av att lyckas kan det vara lämpligt med mycket begränsat innehåll.

Nivåer

Nästan alla undergrupper har 30 uppgifter indelade i tre nivåer av svårighet. I några mallar finns två nivåer medtagna. För eleven är det dock oftast bäst att bara arbeta med en nivå i taget.

Mallar – innehåll

I administrationsdelen finns en knapp ”Mallar”. Där kan man se vad de olika mallarna innehåller. Bra är kanske att skriva ut mallen ”Allt” och några mallar som kan passa de elever man har.
Hela programmets innehåll finns i ”Översikt Sverige” under ”Dokument”.

Extra hjälp

Ibland kan man behöva hjälpa eleven att komma vidare. Det kan var när en elev fastnar på en del. Trots idogt arbete och ganska goda kunskaper på en dels innehåll kan det låsa sig, så att godkänt inte uppnås. Då kan man säga till eleven att man har sett, att han kan det här så bra, så man godkänner honom. Man går då in i administrationsläge, letar reda på delen ifråga, högerklickar på dess markering och väljer ”Avklarad”, varmed den får en grön markering.

Val av svårighetsgrad

Det naturliga är att välja svårighetsgrad efter det talområde eleven skall träna, men ofta kan det vara lämpligt att börja med ett lägre talområde. Då stärks elevens självförtroende och det blir lättare att ta de något svårare uppgifterna senare. Det här gäller speciellt elever som har svårt för matematik.

Diagnoser

Man kan skapa mallar med innehåll från ett begränsat antal grupper och undergrupper och använda som diagnos, för att sedan arbeta mer med de områden eleven haft svårt med.

Extra stimulans

Man kan med fördel använda Sverige som extra stimulans för elever som har lätt för matematik, genom att välja innehåll som ligger högre än elevens normala mål. Eleven kan sen utan krav på resultat se om han kan klura ut svaren.