Uppgraderingar för SVERIGE Träning

Den nya versionen ”SVERIGE Träning” 3.0 ersätter tidigare versioner av ”Sverige den första matematiken” och finns att köpa sedan jan 2013. Den har ett helt nytt enklare sätt att tilldela uppgifter med fler mallar (en ökning från 5 till 59) fördelade dels på talområdena 1-3, 0-5, 0-10, 0-20 och 0-100 och dels på matematiska delområden.

De användare, som har tidigare version och vill uppgradera till 3.0, måste installera hela installationsprogrammet 3.0, ( för att få med de nya MSI funktionerna som krävs för 3.0). Ta kontakt med Elevdata, så får du ett bra pris för detta.

Om man installerar version 3.0 och har en äldre version sedan tidigare, kommer elevens alla aktiva mallar att samlas i en ny mall, vid första tillfället eleven loggar in och börjar arbeta.

”SVERIGE Analys” är helt nytt och samverkar med ”SVERIGE Träning”.