Förord

Top  Next

 

       

 

 

clip0032

 

Jag Werner Helmrich har i hela mitt yrkesliv arbetat med att utveckla individanpassade undervisningsformer och pedagogiska verktyg i matematik.

I slutet av 80-talet fick jag förmånen att bli datoransvarig på Adolfsbergsskolan i Örebro. På skolan finns en integrerad specialskola med många elever med olika funktionsnedsättningar. Det satte mig på stora prov i att utveckla datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Jag fick också förmånen att i Adolfsbergsskolans Kunskapscentrums regi anordna kurser i datorn som pedagogiskt verktyg.

Program för matematikträning

Under många kurstillfällen frågade deltagare mig om tips på bra datorprogram i matematik. För att kunna ge kursdeltagarna väl underbyggda svar, gick jag igenom allt som fanns på marknaden. Jag blev inte imponerad. Många, som kände mig, tyckte att det vore väl en lämplig utmaning för mig, att producera något själv. Tanken grodde några år och till slut tog jag mod till mig. Inför millenniumskiftet skissade jag på ett datorprogram. Tanken var att det skulle passa alla oavsett matematiska förkunskaper eller funktionsnedsättningar. Det skulle kunna användas av en bred målgrupp. Med några hafsigt nerskrivna tankar på ett papper, kontaktade jag dåvarande SIT, och till min förvåning var man beredd att stötta mig.

Mundo och Sverige

Nu var jag igång med något jag längtat efter en lång tid. Det var inte lätt, men spännande och oerhört intressant. Först år 2005 var programmet klart: Mundo matematik för ALLA. Målgruppen var grundskolan och särskolan och åk 19 och gy kurs A. Snart hörde lärare av sig och tyckte att jag borde göra ett program speciellt anpassat till den första matematiken. Så utvecklades Sverige den första matematiken för målgruppen förskolan, grundskolan åk 1 och särskolan åk 13. Nya önskemål kom hela tiden in. Nya programuppgraderingar gjordes med kraftigt utökat innehåll och flera finesser. Men det räckte inte.

Analys

Det framfördes nu önskemål om ett analysprogram som skulle visa vilka matematiska kunskaper som eleven saknade. Med resultaten som grund skulle man kunna skapa lämpliga träningsuppgifter. År 2011 skapades därför MUNDO Analys och ur det gamla Mundo-programmet skapades MUNDO Träning. Ytterligare önskemål kom snabbt in att göra samma saker nu med Sverige-programmet. Nu, just nu, är även detta projekt i hamn, SVERIGE Analys och SVERIGE Träning.

Vid vägs ände?

Nu har jag kommit så långt det går med dessa program. De är heltäckande med avseende på matematiskt innehåll, målgrupper och anpassningar till olika funktionsnedsättningar. Det senaste är att även datoransvariga skall vara nöjda med MSI-inloggning.  Nu borde det kanske vara dags att sluta, men nej, absolut nej! Jag har mycket kvar som jag vill göra. Planer finns på att utveckla pedagogiska datorspel i matematik. Det skall bli spännande!

September 2012

Werner Helmrich